Podmínky a postup zakázkové výroby oděvního střihu

 • Prvním a zároveň velice důležitým krokem k vytvoření dobrého střihu je předání co nejpodrobnějších informací o požadovaném výrobku. Proto preferujeme osobní schůzku. Není-li to možné, lze se poměrně dobře o předmětu zakázky domluvit prostřednictvím elektronické pošty či telefonu. Prosíme tedy zákazníka o zaslání co nejvíce informací, obrázků, nákresů, popisů a rozměrů na e-mail info@odevniatelier.cz nebo poslání hotového vzoru či střihové dokumentace na adresu ateliéru. Moc prosíme, aby tyto podklady byly předány co nejdříve - bez ohledu na odhadovaný termín zakázky. Pomůžete tím lepšímu plánování práce ateliéru a získáte určitou výhodu pro eventuální urychlení průběhu zakázky.
 • Na základě získané dokumentace vytvoříme předběžnou kalkulaci a po následném odsouhlasení zákazníkem tak vzniká závazná objednávka. To znamená, že v případě pozdějšího storna je zákazník povinen uhradit částku za již odvedenou práci.

Pro budoucí spolupráci a vytvoření vašeho střihu si prosím připravte základní tělesné rozměry postavy, pro kterou budeme střih vytvářet, popř. celou tabulku tělesných rozměrů k požadovaným velikostem. Jedná se o: výšku postavy, obvod hrudníku, obvod pasu a obvod sedu. Tento krok je důležité promyslet a udělat v předstihu. Pozdější změny mohou průběh konstrukce zkomplikovat.

 • Následuje I. etapa spolupráce. Ta obsahuje vytvoření první konstrukce střihu a výstup v jedné, předem domluvené, velikosti. Pro výstup střihu lze volit ze dvou variant:
  • Střih se zakreslenými švovými záložkami vytiskneme na papír v měřítku 1:1 a odešleme prostřednictvím České pošty, Zásilkovny či jiné služby.
  • Střih zašleme v elektronické podobě v předem domluveném formátu. Tato varianta předpokládá možnost vlastního tisku na plotru či běžné tiskárně.

Po předání této první varianty (nebo dle individuální domluvy) je obvykle zákazník vyzván k proplacení zálohy ve výší 50% předběžné kalkulace.

 • Od okamžiku, kdy byl první střih odeslán, má zákazník 15 pracovních dní na jeho vyzkoušení > jestliže nedojde k jiné individuální domluvě. V případě zájmu nabízíme i ušití tohoto zkušebního vzorku. Ve většině případech po první zkoušce vyjde najevo potřeba změn či úprav. Pro docílení opravdu dobrého střihu a lepší porozumění doporučujeme v této fázi osobní setkání se zákazníkem.
 • II. etapa zahrnuje úpravy střihu vzešlé z první zkoušky, vystupňování do dalších velikostí a jeho dokončení. Zákazník si může vybrat finální podobu střihové dokumentace:
  • střih vytištěný na papír v měřítku 1:1
  • střih v elektronické podobě v předem domluveném formátu
  • obě varianty

Po odeslání hotové zakázky vystavíme zákazníkovi konečnou fakturu k proplacení.

 • Střih doporučujeme ještě jednou vyzkoušet ušitím. Od okamžiku, kdy byl hotový střih odeslán, má zákazník 15 pracovních dní na jeho vyzkoušení > jestliže nedojde k jiné individuální domluvě. Po tuto dobu je stále dost času na případné připomínky a dotazy.

Zdůrazňujeme, že dobrá komunikace se zákazníkem je během celého průběhu spolupráce velice důležitá! Neobávejte se nás proto kdykoliv kontaktovat. Rádi vám poradíme a odpovíme na případné dotazy. Předejdeme tak společně zbytečným komplikacím a průtahům.

Upozornění: Vyhrazujeme si právo, v případě delších prodlev v komunikaci ze strany zákazníka, vystavit kdykoliv v průběhu procesu dílčí fakturu za již odvedenou práci. Děkujeme za pochopení.

Poznámka: Oděvní střih je vytvořen a následně archivován výhradně pro účely zákazníka. Není tedy užíván nikým jiným a v budoucnu může být použit k dalším kopiím či úpravám dle přání zákazníka.

Těšíme se na spolupráci a rádi zodpovíme jakékoliv případné dotazy.